A další

ODHALOVÁNÍ PODVODŮ

V posledních desetiletích byla vyvinuta mnohá řešení pro detekci a upozornění na případy podvody v sektoru pojišťovnictví. Na základě odhadu odborníků na pojištění se u 10-15% všech případů může jednat o případy podvodu. Odbornící na pojišťovací případy mají k dispozici velké množství dat vhodných pro detekci, zdali se u daného případu může jednat o podvod, ale analýza vyžaduje hluboké matematické znalosti a znalost databází. Řešení Spicy Analytics zahrnuje data mining a algoritmy teorie sítí pro odhalení podvodů v databázi. Toto řešení je vhodné i pro a podvody v případech krádeží aut a jiného majetku.

MODEL CENOVÉ SENSITIVITY

Správné nastavení cen je v podnikatelské sféře nezbytné pro zajištění ziskovosti firmy. Ale profitabilita výrobku a pravděpodobnost prodeje výrobku vyvolávají opačné efekty na cenu produktu. Zatímco nižší cena může vyvolat vyšší pravděpodobnost prodeje, snižuje zároveň profitabilitu produktu, vyšší cena může vyvolat opačný efekt. Naše služba cenové optimalizace detekuje cenové optimum, kdy bude hrubá marže nejvyšší. Sebezdokonalující se algoritmus je schopen reagovat na neustále se měnící trh.