Výzkum trhu

piackutatas_ok

Poskytujeme komplexní služby primárního výzkumu trhu, včetně navržení výzkumů, příjmu a analýzy dat. Kvantitativní výzkumy navíc podle možností provádíme pomocí on-line průzkumu (CAWI), na základě témata a cíle průzkumu však využíváme také osobní (CAPI) a telefonický (CATI) průzkum. Naše vlastní call centrum umožňuje rychlý a cílený příjem dat.

Mezi našimi službami mají své místo i kvalitativní výzkumy. Podle potřeby využíváme také individuální hloubkové rozhovory (IDI), respektive průzkum cílené skupiny (focus groups - FGI) v místnosti vybavené jednosměrným zrcadlem, díky kterému umožníme našim objednatelům možnost výzkum sledovat.

Během zdravotnického a farmaceutického výzkumu trhu využíváme kombinovanou analýzu, kdy výsledky našich primárních výzkumů (průzkum) doplňujeme analýzou vlastních dat, která máme k dispozici. Může jít o výzkum prováděný v segmentu lékařů, farmaceutů nebo pacientů, jehož výsledky jsou podpořeny a validovány Naše zkušenosti v mnoha terapeutických oblastech a zkušenosti s metodami průzkumu trhu přizpůsobujeme speciálním požadavkům farmaceutického trhu a z téměř každé oblasti máme k dispozici neustále aktualizovanou databázi.