Analýza dat

adatelemzes

V současné době je stále více údajů dostupných v digitální podobě a spolu s tím se objevily i nové související výzvy. K dnešnímu dni již vznikla zvláštní vědecká disciplína zaměřující se na to, jak zpracovat velké množství, často nestrukturovaných dat, a také jak a na co je lze využít. Obecným termínem pro tuto vědeckou disciplínu je Data Science a zahrnuje sběr, zpracování dat a také jejich modelování.

Data Science poskytuje odpovědi na každodenní otázky, jako například: Jaké údaje a jakou metodou máme sbírat? K čemu slouží údaje, které mám k dispozici? Kterou metodikou z nich mohu získat co nejvíce možných informací?

V méně abstraktním přiblížení mají dané otázky následující znění:

V jaké míře nám pomohou údaje uvedené na receptu při vývoji léků v budoucnu?

nebo

Jak se dostaneme z transakčního údaje služby obecného bankovního účtu k modelu analýzy rizik, který udělá naši banku konkurenceschopnější?

Uvádíme projekty průmyslových odvětví, které mají odpovědi na výše uvedené otázky: