Sběr dat

 

adatgyujtes_uj

Naše společnost sběrem zdravotnických dat a jejich automatickým elektronickým zpracováním spravuje největší zdravotnickou databázi v Maďarsku, která se nachází v soukromém vlastnictví a obsahuje 180 milionů údajů lékařských předpisů.

V Maďarsku jsou detailní preskripční data praktických lékařůelektronicky zpracovávána v reálném čase ve spolupráci s poskytovatelem softwaru pro praktické lékaře. Preskripce, doporučení lékaře k farmaceutické léčbě a záznamy z další ambulantní léčby (např. screeningová vyšetření) z návštěv lékařů specialistů, doplněné přehledy o počtu pacientů ve zdravotnickém zařízení a informacích o léčbě a péč,i jsou analyzována na měsíční bázi. Tímto směrem se vydáváme i v České Republice a na Slovensku.

Velikost a přesnost databáze, objektivita, reprodukovatelnost a standardizace posbíraných dat nám umožňují zajistit reprezentativní analýzy nemocí a jejich léčby.

VYUŽITELNOST

Nezpracované údaje

Na základě předdefinovaných kritérií (trh, účinné látky, časový interval, lékařská specializace, region) je možné námi získané údaje ve zpracované, systematizované formě zakoupit. V tomto případě provedeme i základní filtrování a čištění dat. Dostupnost dat se mění dle našeho aktuálního vývoje panelu v jednotlivých zemích.

Vyhledávání dat

Pomocí námi vyvinutého programu se nepřehledné zdroje dat stanou snadno čitelnou a přehlednou databází. V případě zakoupení aktualizací dat po dobu jednoho roku, poskytujeme našim klientům software bezplatně.

Hlášení (Reporting)

Naše společnost také nabízí pomoc v nastavení pravidelných reportů. Tyto reporty jsou doručovány v požadované periodicitě a dle kritérií dohodnutých s klientem.

OCHRANA DAT

Naše společnost klade velký důraz na dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V žádném případě nesbíráme, nezpracováváme a nepřijímáme data, s jejichž poskytnutím vlastník neposkytl souhlas.

Tímto garantujeme právní a legitimní základy partnerství, které je budováno na vzájemné důvěře.

V případě analýzy dat nezdravotnického charakteru využíváme mnohé další zdroje. Například:

  • Centrální statistický úřad
  • Sociodemografické údaje
  • Obchodní rejstřík, a další
  • POI

Naši klienti mají možnost využít i možnosti sběru dat prostřednictvím našeho call centra, o kterém si můžete přečíst v části Výzkum trhu.