Klinický Výzkum

Molecular Chef

Klinický výzkum je vědeckou činností, která je potřebná a nezbytná pro uvedení nových diagnostických a terapeutických postupů na trh. Rozšíření klinických výzkumů je zájmem nejenom farmaceutických společností, ale hlavně samotných pacientů, jejichž nemocí se daný výzkum týká.

Naše společnost Spicy Analytics si za jeden ze svých cílů určila podporu nových medicínských výzkumů. Mezi našimi službami poskytujeme řešení pro průmysl, organizátory výzkumu a výzkumná centra.

Naše služby:

1. Pro společnosti vyrábějící farmaceutické a biotechnologické léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a pro Contract Research organizace (CRO):

  • Individuální řízení pacientů pro daný výzkum/výzkumné centrum prostřednictvím celostátní sítě;
  • Predikce vývoje plánů náboru a motivace pacientů;
  • Vyhodnocení proveditelnosti medicínských výzkumů, respektive podpora výběrového procesu výzkumných míst na základě geografické přítomnosti pacientů;
  • Analýza dotazníků proveditelnosti výzkumných společností (získávání dat, znalost - objevování).

2. Pro výzkumná zařízení a management výzkumných organizací:

  • Získávání dat z různých datových zdrojů v zájmu účinného zahrnutí pacientů (vlastní databáze, databáze praktických lékařů, databáze pacientů zdravotních institucí);
  • Trojstranné spojení: pacient - výzkumný projekt - výzkumné zařízení; i pacienti nacházející se mimo váš současný aktivní okruh pacientů se mohou stát součástí vašeho výzkumu.

V případě dalších dotazů vyhledejte prosím naše kolegy nebo navštivte naši internetovou stránku! www.kutatasiranytu.hu