Individuální vývoj

pincer

Naše společnost má velké zkušenosti s realizací projektů individuálního vývoje aplikací, hlavně v oblasti farmaceutického průmyslu. Naše vývojová metoda se vždy realizuje aktivním zahrnutím budoucích uživatelů přes iterativní cykly vývoje. Během vývoje je naším cílem, aby konečný produkt maximálně vyhovoval požadavkům budoucích uživatelů; vytváříme ergonomické, snadno ovladatelné a praktické rozhraní při dodržování pravidel nejvyšší procesní bezpečnosti.

SYSTÉMY PODPORUJÍCÍ VÝROBU

V oblasti výroby a zajištění kvality jsme aktivní vývojovou metodikou vytvořili několik webových řešení optimalizace procesů, která účinně podporují laboratorní procesy zajištění kvality farmaceutického průmyslu, respektive optimalizaci výroby balicích provozů.

BUSINESS INTELIGENCE SYSTÉMY

Naše aplikace BI, které jsou řešením individuálních obchodních požadavků, jsou schopny se připojit k primárním datovým zdrojům společnosti a vytvořit informační ukazatele a predikce vývoje obchodu pro různé obchodní oblasti. Také mohou nasměrovat související schvalovací a komunikační procedury mezi uzavřené, auditované rámce.

CRM SYSTÉMY PRO FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

Pro farmaceutické společnosti neustále vyvíjíme aplikace, které pomáhají objektivně měřit a hodnotit činnost obchodních zástupců a jsou transparentním datovým zdrojem při kalkulaci jejich bonusu.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY LÉKÁREN

Pro účinné hodnocení lékáren vytváříme analytický CRM systém, který pro jednotlivé lékárny určuje například odhad potencionálního obratu.

INDIVIDUÁLNÍ INTELIGENTNÍ REJSTŘÍKY PACIENTŮ

Vytvoření webových registračních rozhraní pro pacienty, kde jsou lékaři zahrnutí do výzkumu schopni zaregistrovat změny a vývoj u pacientů vyvolané zvolenou léčbou a předat tyto informace vybraným vědeckým partnerům.