Bank

FAKTORÁLÁS ÉS KÖVETELÉSBEHAJTÁS OPTIMALIZÁLÁS

A vállalatok számára a lejárt követelések kezelése kiemelt jelentőséggel bír. A gazdasági világválság miatt a téma helyes kezelése az elmúlt évek során hatványozottan fontossá vált, mint a versenyben maradás feltétele. A nagyszámú, kis összegű és fedezet nélküli követelésbehajtás támogatásához érdemes az egyes követelések behajtási valószínűségének modellezését elvégezni az egyes behajtási szakaszokra vonatkozóan. A modellezés eredményét használjuk fel a folyamatok differenciálásához és a megfelelő behajtási lépések meghatározásához az egyes ügyletek szintjén. Különböző statisztikai módszerek léteznek nemcsak az említett folyamatok, hanem a releváns szereplők értékelésére is a követelésbehajtás során. Az egyes kimenetelek valószínűségét, a behajtási lépések erőforrásigényét és hasznosságát összevetve optimalizáljuk a cég követelésbehajtásának menetét. Az eredmény a behajtási folyamat fejlesztése, amely megalapozott tervezéshez és magasabb megtérüléshez vezet.

ATM-MEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK

A bankok számára az ATM szolgáltatásaikkal kapcsolatosan két, egymásnak ellentmondó szempontrendszer merül fel. Egyrészt az ügyfél-elégedettség növelése , mely megfelelően elhelyezett, optimálisan töltött és címletezett gépekkel érhető el. Másrészt  az üzemeltetés ráfordításainak, valamint a gépekben tárolt készpénz-állomány alternatíva költségének minimalizálása. A folyamatok matematikai-statisztikai támogatását a területi adatbázisok és múltbéli tranzakciós adatok segítségével jelezzük előre egy adott lokáció (ATM) környezetében felmerülő készpénz-szükségletet. Klaszterező algoritmusokkal olyan területeket hozunk létre, amelyek hasonló készpénz-szükséglettel bírnak, illetve meghatározzuk azon pontokat, ahol az adott bank ügyfeleinek ATM-re van szüksége. A forgalmak előrejelzésével pedig az optimális töltési algoritmus alakítható ki, mely a lefogyás valószínűségének elfogadható szinten tartása mellett minimalizálja az ATM-ekben tárolt készpénz volumenét.

LEMORZSOLÓDÁS ELŐREJELZÉSE

A modern üzleti életben a magas akvizíciós költségek miatt az ügyfelek megtartása kiemelkedő fontosságú a versenyben maradáshoz.  Kellően pontos churn modell birtokában, a megtartó kampányokat az ügyfélérték-kalkuláció eredményeivel összekapcsolva optimalizáljuk. Az említett modellek lényege, hogy az egyes ügyfelekre vonatkozóan valószínűséget becsülünk adott időtávon belül bekövetkező lemorzsolódási eseményre.

ÜGYFÉLÉRTÉK

Az ügyfélérték-kalkulációs projekt lényege pénzben kifejezett módon számszerűsíteni az ügyfelek vállalat számára képviselt értékét. Ez egyrészt az ügyfél vállalatnál eltöltött időtartama során realizálódó bevételek diszkontált összegből, másrészt az egyéb, a cég számára nyújtott addicionális értékekből tevődik össze (hálózati hatás például). Az eredmények az ügyfélmegtartási törekvések, hűségprogramok alapját képezhetik, mely így a leginkább profitábilis ügyfélkörre tud koncentrálni.