Klinikai kutatás

Molecular Chef

A klinikai kutatás az új diagnosztikus és terápiás eszközök piacra kerüléséhez szükséges és elengedhetetlen tudományos tevékenység. A klinikai kutatások bővülése – mind a projektek, mind az egyes projektekben résztvevő vizsgálati személyek számának szempontjából – alapvető érdek a fejlesztésben érintettek számára.

Cégünk, a Spicy Analytics Kft. az orvostudományi kutatások újszerű támogatását tűzte ki célul. Szolgáltatásaink között az ipar, a kutatásszervezők és a vizsgálóhelyek számára egyaránt kínálunk megoldásokat.

Szolgáltatásaink:

1. Gyógyszeripari, biotechnológiai, orvosi műszergyártó cégek, kutatásszervezők(CRO-k) részére:

  • Egyedi betegirányítás adott vizsgálatba / vizsgálóhelyre, országos hálózat révén;
  • Prediktív betegtoborzási és betegmotivációs tervek fejlesztése;
  • Orvostudományi kutatások megvalósíthatóságának értékelése, illetve a vizsgálóhelyek kiválasztási folyamatának támogatása „élő” földrajzi betegsűrűség alapján;
  • „Klasszikus” vizsgálati megvalósíthatósági tanulmányok kérdőíveinek mély elemzése (adatbányászat, ismeret-felfedezés).

2. Vizsgálóhelyek és Vizsgálóhely-Menedzsment Szervezetek részére:

  • Adatbányászat különféle adatforrásokból a hatékony betegbevonás érdekében (saját adatbázis, egészségügyi szolgáltatók adatbázisai: háziorvosi praxisok, eü. intézményi betegadatbázisok);
  • Háromoldalú társítás: beteg – kutatási projekt – vizsgálóhely; a saját, aktív betegkörükön kívül eső betegek is a látótérbe kerülhetnek.

További kérdéseivel kérjük, keresse kollégáinkat, vagy látogassa meg a www.kutatasiranytu.hu honlapot!