Telekomunikace

VÝZKUM VZTAHŮ NA SÍTÍCH, ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Výzkum vztahů na síti je nejdynamičtěji se rozvíjející oblast současnosti. Tento výzkum nám umožňuje objevovat síť vztahů, tato informace poté značně zlepšuje přesnost modelů chování. Tyto modely nám pomáhají odhalit „opinion leadery”, rozvinout model obchodních příprodejů (cross-sell) a vytvořit osobnostní profily.

Informace o vztahu může být použita pro přípravu situace, ve které je možné sledovat šíření názoru a (produktové) informace. Cílové skupiny kampaně mohou být optimalizovány v pozdější fázi.

ATTRITION FORECAST

Pokud vezmeme v úvahu vysoké náklady akvizice nových zákazníků, tak je velmi důležité zákazníky poté udržet. Poté co máme k dispozici přesný model zákazníků rušících služby, můžeme optimalizovat retenční kampaně ve vztahu ke kalkulované hodnotě zákazníka. Podstatou výše popsaného je, že odhadujeme pravděpodobnost odchodu zákazníka v průběhu určitého časového úseku.

HODNOTA ZÁKAZNÍKA

Projekt kalkulace hodnoty zákazníka má za účel zjistit hodnotu jakou má společnost na základě svých zákazníků, v hotovosti. Na jedné straně, toto zahrnuje sníženou hodnotu příjmu realizovanou zákazníkem v době, kdy jsou se společností a na druhé straně to také zahrnuje další dodatečné hodnoty dostupné pro společnost (např. efekt sítě kontaktů). Výsledky mohou tvořit základ snahy o udržení zákazníka a programů loajality, kdy se společnost může zaměřovat na nejvíce profitabilní zákazníky.